Google+

Jesteś tutaj:

Strona główna
Powstaje centrum PDF Drukuj

Trwa budowa Wiejskiego Centrum Historyczno – Edukacyjnego w miejscowości Frąca wraz z rewitalizacją zabytkowego parku, infrastrukturą techniczną, małą architekturą, zielenią towarzyszącą i parkingiem.

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiejskiego centrum historyczno- edukacyjnego wraz z rewitalizacją zabytkowego parku.

Projekt obejmuje:

- budowę budynku wiejskiego centrum historyczno – edukacyjnego (obiekt kultury i oświaty)

- budowę muszli koncertowej,

- budowę obiektów małej architektury: altany rekreacyjnej, kładek drewnianych, ławeczek

- rewitalizację zabytkowego parku polegającą m.in. na bagrowaniu stawów, wykonaniu ścieżek leśnych nieutwardzonych i terenu zielonego (trawnika) oraz tabliczek informacyjnych, oświetlenia dębu,

- budowę utwardzonych dojść i dojazdów oraz parkingów

- budowę zjazdu z drogi powiatowej

- budowę ekologicznej oczyszczalni ścieków

Budynek wiejskiego centrum historyczno-edukacyjnego pełnił będzie funkcję obiektu kultury i oświaty. Pomieszczenia w budynku dostosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zaprojektowany podjazd oraz brak progów w drzwiach.

Na program użytkowy budynku składa się:

- sala integracyjna – służąca do spotkań okolicznej ludności

- sala projekcyjno-edukacyjna – służąca do multimedialnych prezentacji,

- salka historyczna – wyposażona w zbiory książek, obrazów i eksponatów dotyczących dawnej wsi Frąca,

- zaplecze kuchenne – służące do przygotowywania kawy oraz poczęstunków na okolicznościowe zebrania wiejskie,

- kotłownię – pomieszczenie do obsługi pompy ciepła

- zaplecze sanitarne.

Powierzchnia zabudowy budynku – 260 m2

Powierzchnia użytkowa budynku – 225,99 m2

Powierzchnia zabudowy muszli koncertowej – 21,46 m2

Rewitalizacja parku polegała będzie między innymi na oczyszczeniu i bagrowaniu istniejących stawów, umocnieniu ich brzegów za pomocą faszyny oraz nasadzeniu roślinności. Rewitalizacja parku zakłada również oświetlenie utwardzonych dojść za pomocą latarni parkowych oraz dębu za pomocą lampy umieszczonej w ziemi.

Projekt przyczyni się do szerzenia wartości historycznych i kulturowych wśród mieszkańców. Podniesienie poziomu życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych. Umożliwienie organizacji lokalnych imprez wpłynie na integrację społeczności. Wykonywana inwestycja pozwoli na wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Frąca jak i całej Gminy Smętowo Graniczne.

Całkowity koszt inwestycji przed przetargiem wynosił 1 945 403,16 zł natomiast nakład na zadaniu po przetargu wynosi 1 264 362,01 zł brutto.

Na wykonanie w/w inwestycji uzyskaliśmy dofinansowanie z  Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 322, 323„Odnowa i rozwój wsi” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 500 000 zł płatne w dwóch transzach- pierwsza transza w wysokości 374 000,00 zł kosztów kwalifikowanych dla pierwszego etapu oraz 126 00,00zł kosztów kwalifikowanych dla drugiego etapu.

Wykonawcą inwestycji, który w drodze przetargu przedstawił najkorzystniejszą ofertę jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe Krzysztof Pelowski  z Bolesławowa- Skarszewy, reprezentowane przez Pana Krzysztofa Pelowskiego.

www.smetowograniczne.pl

 

Mówią o nas

Zabytkowy park odzyska swoją świetność

Rewitalizacja parku we Frący zakończy się w tym roku. Gdyby nie działania władz gminy, inwestorów oraz samych mieszkańców miejscowości, to piękne i historyczne miejsce uległoby zapomnieniu.

więcej...

Powstaje centrum

Trwa budowa Wiejskiego Centrum Historyczno – Edukacyjnego w miejscowości Frąca wraz z rewitalizacją zabytkowego parku, infrastrukturą techniczną, małą architekturą, zielenią towarzyszącą i parkingiem

więcej...