Google+

Jesteś tutaj:

Strona główna
Już za kilka dni PDF Drukuj
poniedziałek, 01 września 2014 00:00

plakat Dzięki aktywnemu i skutecznemu pozyskiwaniu funduszy unijnych mieszkańcy Gminy Smętowo Graniczne, a wraz z nimi także wszyscy mieszkańcy Kociewia i całego Pomorza otrzymują kolejną, atrakcyjną inwestycję. To Centrum Historyczno-Edukacyjne we Frący.

- 12 września bieżącego roku zapraszamy Państwa do Frący na otwarcie nowopowstałego Centrum Historyczno – Edukacyjnego. Uroczyste otwarcie zaplanowaliśmy na godzinę 11.00 - zaprasza Zofia Kiszenstein, wójt Gminy Smętowo Graniczne. - Jako, że historia Gminy Smętowo Graniczne niewątpliwie łączy się z historią regionu, poprzez działalność wspomnianej wyżej placówki promowana będzie kultura oraz tradycja Kociewia. Pragniemy, by placówka ta stała się miejscem spotkań mieszkańców Kociewia, a poprzez organizowane w niej konferencje i warsztaty, pamięć o regionie nie zanikła. Przez promowanie walorów regionu oraz szerzenie edukacji regionalnej pielęgnowane będzie dziedzictwo kulturowe Kociewia. Każdego, kto będzie chciał bliżej zapoznać się kulturą naszego regionu, zapraszamy do Centrum Historyczno – Edukacyjnego we z Frący, gdzie będzie mógł przyjrzeć się kociewskiej historii i tradycji osobiście. W ramach inwestycji powstał budynek składający się z trzech pomieszczeń, które wykorzystywane będą dla potrzeb prowadzonych zajęć. Pierwsze z nich to Sala Ogólna, która ma służyć miejscowej ludności do spotkań integracyjnych. Kolejne pomieszczenie przystosowane jest do organizowania w nim projekcji filmowych oraz konferencji. Wyposażone ono zostało w profesjonalny sprzęt multimedialny, który z pewnością ułatwi organizowanie tego typu przedsięwzięć. Charakter edukacyjny planowanych zajęć umocni miejsce nazwane Salą Historyczno - Wystawową, w której zgromadzono eksponaty, dokumenty i książki dotyczące historii Gminy Smętowo Graniczne. Ponadto budynek wyposażony został w zaplecze kuchenne oraz sanitarne. Inwestycja obejmowała także rewitalizację zabytkowego parku, który podobnie, jak sam budynek pełnić będzie rolę edukacyjną. Poprzez organizację warsztatów o charakterze proekologicznym zaszczepiana będzie w uczestnikach zajęć potrzeba dbania o środowisko naturalne. Sam teren parkowy posiada znaczną wartość przyrodniczą. Prócz wielu gatunków roślinności typowo leśnej w parku znaleźć można drzewa pochodzenia obcego. Prócz bogatej roślinności na omawianym terenie znajdują się trzy stawy, które znacznie ubogacają krajobraz. Tak więc obszar otaczający Centrum wykorzystywany będzie zarówno w celach edukacyjnych, jak i rekreacyjnych.

- Osoba zwiedzająca park będzie mogła, prócz aktywnego wypoczynku, zapoznać się z otaczającą ją roślinnością, która została szczegółowo opisana. Tak więc, jeszcze raz serdecznie zapraszamy w dniu 12 września bieżącego roku na godzinę 11.00 do Frący na otwarcie nowopowstałego Centrum Historyczno – Edukacyjnego a potem do jak najczęstszego korzystania z naszego Centrum stworzonego dla Wszystkich - zaprasza Zofia Kirszenstein, wójt Gminy Smętowo Graniczne.

 

 

 

 

Mówią o nas

Zabytkowy park odzyska swoją świetność

Rewitalizacja parku we Frący zakończy się w tym roku. Gdyby nie działania władz gminy, inwestorów oraz samych mieszkańców miejscowości, to piękne i historyczne miejsce uległoby zapomnieniu.

więcej...

Powstaje centrum

Trwa budowa Wiejskiego Centrum Historyczno – Edukacyjnego w miejscowości Frąca wraz z rewitalizacją zabytkowego parku, infrastrukturą techniczną, małą architekturą, zielenią towarzyszącą i parkingiem

więcej...