Konkurs plastyczny Drukuj

Kategoria - Szkoła Podstawowa

I miejsce:

Tytuł pracy: Pałac w Leśnej Jani dawniej

Imię i nazwisko autora pracy: Kamila Kotowska

Adres zamieszkania autora pracy: Frąca

Wiek i klasa autora pracy : klasa VI – 13 lat

Pełne imię i nazwisko nauczyciela, instruktora lub opiekuna, pod kierunkiem którego powstała praca konkursowa: Regina Kotłowska

Nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamionce

II miejsce:

Tytuł pracy: Pałac w Rynkówce- dziś

Imię i nazwisko autora pracy: Mateusz Żurawski

Adres zamieszkania autora pracy: Kamionka 78

Wiek i klasa autora pracy: klasa IV- 11 lat

Pełne imię i nazwisko nauczyciela, instruktora lub opiekuna, pod kierunkiem którego powstała praca konkursowa: Regina Kotłowska

Nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamionce

III miejsce:

Tytuł pracy: Pałac w Rynkówce

Imię i nazwisko autora pracy: Julia Konczyńska

Adres zamieszkania autora pracy: Sportowa 51/3, Smętowo Graniczne

Wiek i klasa autora pracy: klasa IV – 11 lat

Pełne imię i nazwisko nauczyciela, instruktora lub opiekuna, pod kierunkiem którego powstała praca konkursowa: Ewelina Łukomska

Nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Smętowie Granicznym

Kategoria - Gimnazjum

I miejsce:

Tytuł pracy: Pałac w Leśnej Jani; Nieistniejący już Pałac we Frący – rok 1904

Imię i nazwisko autora pracy: Michał Kotłowski

Adres zamieszkania autora pracy: Frąca 5

Wiek i klasa autora pracy: klasa II b – 15 lat

Pełne imię i nazwisko nauczyciela, instruktora lub opiekuna, pod kierunkiem którego powstała praca konkursowa: Ewelina Łukomska

Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum im. Ks. Pawła Szynwelskiego

II miejsce

Tytuł pracy: Pałac w Kopytkowie

Imię i nazwisko autora pracy: Wojciech Spychalski

Adres zamieszkania autora pracy: Kopytkowo 7/1

Wiek i klasa autora pracy: klasa I b – 14 lat

Pełne imię i nazwisko nauczyciela, instruktora lub opiekuna, pod kierunkiem którego powstała praca konkursowa: Ewelina Łukomska

Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum im. Ks. Pawła Szynwelskiego

III miejsce

Tytuł pracy: Pałac w Leśnej Jani

Imię i nazwisko autora pracy: Julia Muszyńska

Adres zamieszkania autora pracy: Lalkowy 30/1

Wiek i klasa autora pracy: klasa I a - 14 lat

Pełne imię i nazwisko nauczyciela, instruktora lub opiekuna, pod kierunkiem którego powstała praca konkursowa: Ewelina Łukomska

Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum im. Ks. Pawła Szynwelskiego

Skład komisji: Renata Reńska